ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΕΚ)

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΕΚ): Με το νόμο 2144 της 18 Μαρτίου 1920 δημιουργείται δημόσια υπηρεσία με την επωνυμία Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους (ΣΕΚ) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο αναλαμβάνει την εκμετάλλευση των δικτύων της Εταιρείας Ελληνικών Σιδηροδρόμων (ΕΕΣ) και των ΣΠΑΠ. Οι ΣΠΑΠ το 1922 θα αποσχησθούν και θα λειτουργήσουν ως ανεξάρτητη εταιρεία. Οι ΣΕΚ θα αναλάβουν επίσης και τις προσφάτως προσαρτηθείσες γραμμές Θεσσαλονίκη - Ειδομένη, Θεσσαλονίκη - Νέος Καύκασος, Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης, Σαρακλί - Σταυρού και Παπαπούλι - Πλατύ, τις οποίες το ελληνικό δημόσιο θα τις εξαγοράσει από τους νόμιμους, με βάση τις αρχικές συμβάσεις, ιδιοκτήτες τους. Το 1932 οι ΣΕΚ απορροφούν τους Τοπικούς Σιδηρόδρομους Μακεδονίας (ΤΣΜ) και αναλαμβάνουν και την γραμμή της Σκύδρας - Αριδαίας. Επίσης κατά τη λειτουργία τους κατασκευάζονται και οι νέες συνδέσεις Στρυμώνας - Προμαχών και Αμύνταιο - Κοζάνη. Στις 7 Μαρτίου 1954 υπάγεται στους ΣΕΚ, λόγω εξαγοράς από το ελληνικό δημόσιο, η γραμμή των Γαλλο-ελληνικών Σιδηροδρόμων (JSC), Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο. Το 1955 κρατικοποιούνται οι Σιδηρόδρομοι Θεσσαλίας (ΣΘΣ) και συγχωνεύονται με τους ΣΕΚ. Την 1 Ιανουαρίου 1971 ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ), ο οποίος προκύπτει από το μετασχηματισμό των ΣΕΚ, οι οποίοι και παύουν να υπάρχουν οριστικά.