ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ - ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ (ΣΠΚ)

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ - ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ (ΣΠΚ): Η Εταιρεία Σιδηρόδρομος Πύργου - Κατάκολου α.ε. ιδρύθηκε στις 13 Ιουνίου 1883 από την Γενική Πιστωτική Τράπεζα με μετοχικό κεφάλαιο 1.450.000 δρχ. και αποκλειστικό έργο την εκμετάλλευση της υπάρχουσας σιδηροδρομικής γραμμής Πύργου - Κατάκολου. Το 1890 η εταιρεία εξαγοράζεται από την Εταιρεία Μεσημβρινών Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΕΜΣΕ) αλλά σύντομα η ΕΜΣΕ ανέστειλε την δραστηριότητά της. Το 1951 οι ΣΠΚ υπάγονται στους ΣΠΑΠ οπότε και παύουν να υφίστανται ως εταιρεία.