ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΥΡΓΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΥΡΓΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ: Στις 1 Οκτωβρίου 1881 έγινε η δημοπράτηση του έργου κατασκευής της γραμμής, το οποίο κατακυρώθηκε στην Γενική Πιστωτική Τράπεζα. Τον Ιανουάριο 1882 αρχίζει η κατασκευή της γραμμής μήκους 13 χλμ. και πλάτους 1 μέτρου, η οποία ολοκληρώθηκε στις 8 Νοεμβρίου 1882. Τα εγκαίνια και η έναρξη λειτουργίας τελέσθηκαν στις 3 Φεβρυαρίου 1883. Κύριως σκοπός της γραμμής ήταν η σύνδεση του Πύργου με τον κοντινότερο λιμένα και επίνειό του, το Κατάκολο το οποίο εξυπηρετούσε τις μεταφορές των γεωργικών προϊόντων. Στις 13 Ιουνίου 1883 δημιουργείται η ανώνυμος εταιρεία Σιδηρόδρομος Πύργου - Κατάκωλου α.ε. με μετοχικό κεφάλαιο 1.450.000 δρχ (σήμερα η ονομασία γράφεται ως Κατάκολο). Οι ΣΠΚ διέθεταν δικό τους σταθμό την πόλη του Πύργου απ' όπου και ξεκινούσε η χιλιομετρική αρίθμηση της γραμμής. Το 1890 οι ΣΠΚ εξαγοράζονται από την Εταιρεία Μεσημβρινών Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΕΜΣΕ), η οποία όμως σύντομα θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Το 1951 ο ΣΠΚ υπάγεται στους ΣΠΑΠ. Το 2011, όπως σε όλο το δίκτυο Πελοποννήσου, έτσι και εδώ, έχουμε την λήξη της λειτουργίας του δικτύου.

 

ΓΡΑΜΜΗ ΠΥΡΓΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ

 

ΣΤΑΘΜΟΙ-ΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΥΡΓΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ

Πύργος

'Aγιος Ιωάννης Ηλείας

Γρανιτζέικα

Καλλιθέα Ηλείας

Συκιά Ηλείας

Κατάκολον