ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΜΣΕ)

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΜΣΕ): Η Εταιρεία Μεσημβρινών Σιδηροδρόμων Ελλάδος ιδρύεται στις 28 Ιουνίου 1889 με πρόεδρο τον Ανδρέα Συγγρό. Επίσης ήταν γνωστή και με την ονομασία Σιδηρόδρομοι Μύλων - Καλαμών (ΣΜΚ). Της είχε παραχωρηθεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης της γραμμής Μύλοι Ναυπλίου - Καλαμάτα. Η εταιρεία ήδη από τα τέλη του 1890 αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες στο να ολοκληρώσει την γραμμή Μύλοι Ναυπλίου - Καλαμάτα. Εντός του ίδιου έτους εξαγόρασε τους Σιδηροδρόμους Πύργου - Κατάκωλου (ΣΠΚ). Στις 17 Δεκεμβρίου 1891 η εταιρεία παρ' ότι είχε συνάψει συμφωνία με τράπεζα για χορήγηση δανείου, κηρύχθηκε έκπτωτη από την ανάληψη του έργου κατασκευής του τμήματος Τρίπολις - Διαβολίτσι (το οποίο αποτελούσε τμήμα της αρχικής γραμμής). Το τυπικό τέλος της εταιρείας ήρθε με την ενσωμάτωσή της στους ΣΠΑΠ το 1899.