ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ.)

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ.): Η εταιρεία ΣΤΑ.ΣΥ. α.ε. συστάθηκε στις 17 Ιουνίου 2011 ως θυγατρική του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και έχει ως κύρια αποστολή την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου στην πόλη της Αθήνας, με μέσα που κοινούνται σε σταθερή τροχιά. Σ'αυτήν υπάχθησαν οι ΗΣΑΠ, η Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας α.ε. (ΑΜΕΛ) και η ΤΡΑΜ α.ε. Η ΗΣΑΠ εκμεταλλευόταν τη γραμμή του Ηλεκτρικού Πειραιάς - Κηφισιά (γραμμή 1), η ΑΜΕΛ τις γραμμές 2 και 3 της Αττικό Μετρό και η ΤΡΑΜ α.ε. τις γραμμές του τραμ της Αθήνας. Η ΣΤΑ.ΣΥ. συνεχίζει τη λειτουργία της μέχρι και σήμερα με προοπτική να ενταχθεί και η 4η γραμμή του Μετρό σ'αυτή.