Σιδηροδρομικός Σταθμός ΑΘΗΝΑΣ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΑΘΗΝΑΣ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ): Ο σταθμός Πελοποννήσου πήρε το όνομα του από το δίκτυο το οποίο εξυπηρετούσαν οι ΣΠΑΠ. Τα εγκαίνια κατασκευής του έγιναν στις 30 Ιουνίου 1884 και περατώθηκε το 1889. Η σχεδίαση του έγινε από ομάδα γάλλων μηχανικών με βάση τον σταθμό της C.O. στην Κωνσταντινούπολη. Την τελική του μορφή την έλαβε το 1912-13 με την προσθήκη των τρούλων σε σχέδια του Ερνέστο Τσίλερ. Στις 7 Αυγούστου 2005 έπαψε να λειτουργεί μαζί με το τμήμα Πειραιάς - Άγιοι Ανάργυροι και οι δραστηριότητές του μεταφέρθηκαν στο σταθμό Λαρίσης. Απείχε δε από τον Σ.Σ. Πειραιά 10,290 χλμ.

 

Άδεια για ένα ταξίδι των ΣΠΑΠ

Ημερομηνία Εκδόσεως: 17/7/1906

Διαδρομή: Αθήναι - Τρίπολιν

Ναύλος: Δωρεάν - Α΄θέσης
Εισιτήριο Εταιρίας Ελληνικών Σιδηροδρόμων

Ημερομηνία Εκδόσεως: 1/5/1902

Διαδρομή: Αθήναι - Άγιος Ιωάννης με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Γ' θέσης
Εισιτήριο Σ.Π.Α.Π.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Άγνωστη

Διαδρομή: Αθήναι - Φιγαλιά (αυτοκινητάμαξας) με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Α' θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Αθήναι - Αχαΐα (Ταχείας)

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Α΄ θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 7/6/1969

Διαδρομή: Αθήναι - Καλαμάτα (Ταχείας)

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 7/6/1969

Διαδρομή: Αθήναι - Πάτρα - Καλαμάτα (Ταχείας)

Ναύλος: Στρατιωτικός - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 7/6/1969

Διαδρομή: Αθήναι - Καλαμάτα (Ταχείας)

Ναύλος: Ολόκληρος - Α΄ θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 7/6/1969

Διαδρομή: Αθήναι - Πάτρα - Καλαμάτα (Ταχείας)

Ναύλος: Ολόκληρος - Α΄ θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 7/6/1969

Διαδρομή: Αθήναι - Τρίπολις

Ναύλος: Επί πιστώσει - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 5/3/1983

Διαδρομή: Αθήναι - Πάτραι (Λεωφορείου)

Ναύλος: Ολόκληρος
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 7/9/1985

Διαδρομή: Αθήναι - Καλαμάτα με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Α' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 13/9/1985

Διαδρομή: Αθήναι - Λεύκτρον με επιστροφή

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 14/9/1985

Διαδρομή: Αθήναι - Καλαμάτα με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Α' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 25/9/1985

Διαδρομή: Αθήναι - Πάτραι (Λεωφορείου)

Ναύλος: Ολόκληρος
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 26/2/1986

Διαδρομή: Αθήναι - Πάτραι (Λεωφορείου)

Ναύλος: Ολόκληρος
Συμπλήρωμα Οδοντωτού Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 10/3/1986

Σταθμός Εκδόσεως: Αθήναι

Ναύλος: 200 Δραχμές
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 10/5/1989

Διαδρομή: Αθήναι - Πάτραι

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 29/6/1996

Διαδρομή: Αθήναι - Πάτραι

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 21/11/1996

Διαδρομή: Αθήνα - Ναύπλιον

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 14/3/1998

Διαδρομή: Αθήνα - Ελευσίς

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Σ.Π.Α.Π.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 9/8/1946

Διαδρομή: Ναύπλιον - Αθήναι

Ναύλος: Επί πιστώσει - Γ' θέσης
Εισιτήριο Σ.Π.Α.Π.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 24/10/1946

Διαδρομή: Κυπαρισσία - Αθήναι (Αυτοκινητάμαξας)

Ναύλος: Ολόκληρος - Γ΄ θέσης
Εισιτήριο Σ.Π.Α.Π.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 1/11/1946

Διαδρομή: Άργος - Αθήναι Αυτοκινητάμαξας

Ναύλος: Ολόκληρος - Γ΄ θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 1/11/1946

Διαδρομή: Τρίπολις - Αθήναι

Ναύλος: Επί πιστώσει - Έκπτωσης 50%
Εισιτήριο Σ.Π.Α.Π.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 18/7/1950

Διαδρομή: Ξυλόκαστρον - Αθήναι (Αυτοκινητάμαξας)

Ναύλος: Ολόκληρος - Γ΄ θέσης
Εισιτήριο Σ.Π.Α.Π.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 5/12/1961

Διαδρομή: Κοπανάκι - Αθήναι (Αυτοκινητάμαξας)

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Σ.Π.Α.Π.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 5/12/1961

Διαδρομή: Ζευγολατιό - Αθήναι (Αυτοκινητάμαξας)

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Σ.Π.Α.Π.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 1/11/1974

Διαδρομή: Αχαΐα - Αθήναι (Αυτοκινητάμαξας)

Ναύλος: Ολόκληρος - Γ΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Τρίπολις - Αθήνα

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Α΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 22/9/1982

Διαδρομή: Πάτραι - Αθήναι (Λεωφορείου)

Ναύλος: Ολόκληρος
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 30/5/1992

Διαδρομή: Κόρινθος - Αθήνα με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 30/4/1996

Διαδρομή: Πάτραι - Αθήναι

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 22/11/1996

Διαδρομή: Πάτραι - Αθήναι

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης