ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΤΑΜΑΞΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΑΡΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 5341 Eaos-x

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΤΑΜΑΞΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΑΡΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 5341 Eaos-x: Ανοικτή τετραξονική ανατρεπόμενη φορτάμαξα υψηλών παρειών, κατάλληλη για μεταφορά χύδην φορτίου (άνθρακας, λιγνίτης, μεταλλευμάτων κλπ.) καθώς επίσης και προϊόντων μη ευπαθή στις καιρικές συνθήκες καθώς και μεταφορά ογκωδών εμπορευμάτων. Η φορτάμαξα διαθέτει υδραυλικό σύστημα ανατροπής προς τα δεξιά ή και αριστερά με ταυτόχρονο άνοιγμα των πλευρικών παρειών. Διάρκεια ανατροπής 15 λεπτά.

 

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ