Σιδηροδρομική Στάση ΤΡΑΧΙΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΤΡΑΧΙΣ: Η στάση βρισκόταν στην περιοχή του Νομού Φθοιώτιδας στην Στερεά Ελλάδα και εξυπηρετούσε τις ανάγκες των επιβατών του ομόνυμου χωριού. Σήμερα δεν υφίσταται καθόσον η νέα γραμμή δεν περνάει από την περιοχή. Ανήκε στο σκέλος Μπράλος - Λάρισα (155 χλμ.) το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 24 Αυγούστου 1908. Απείχε δε από τον Σ.Σ. Πειραιά 210,000 χλμ.

 

Συμπληρωματικό εισιτήριο σταθμού με επιστροφή του Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 7/3/1998

Διαδρομή: Αθήνα - Τραχίς - Αθήνα

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης