Σιδηροδρομικός Σταθμός ΤΙΘΟΡΕΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΤΙΘΟΡΕΑ: Ο σταθμός βρίσκεται στο ομώνυμο χωριό του νομού Φθιώτιδας στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Ανήκει στο σκέλος Λεβαδιά - Αμφίκλεια το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 12 Νοεμβρίου 1904. Απέχει δε από τον Σ.Σ. Πειραιώς 166,300 χλμ.

 

Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 6/11/1960

Διαδρομή: Τιθορέα - Αθήναι με επιστροφή

Ναύλος: Παιδικός - Β' θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 3/9/1961

Διαδρομή: Τιθορέα - Πειραιεύς

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Τιθορέα - Αλαλκομεναί

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Τιθορέα - Παρόριον

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: :Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Τιθορέα - Χαιρώνεια

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Τιθορέα - Κηφισός

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: :Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Τιθορέα - Αμφίκλεια

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Τιθορέα - Δαύλεια

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 1/6/1969

Διαδρομή: Αθήναι - Τιθορέα με επιστροφή

Ναύλος: Παιδικός - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 3/5/1982

Διαδρομή: Αθήναι - Τιθορέα

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Συμπληρωματικό εισιτήριο σταθμού του Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 21/2/2002

Διαδρομή: Αμφίκλεια - Τιθορέα

Ναύλος: Φοιτητικός 25% - Β΄ θέσης