Σιδηροδρομικός Σταθμός ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Η πόλη της Θεσσαλονίκης στο τέλος του 19ου αιώνα διέθετε 2 σιδηροδρομικούς σταθμούς: ο πρώτος ήταν της εταιρείας Compagnie des Chemins de Fer Orientaux ή αλλιώς C.O. (Εταιρία των Ανατολικών Σιδηροδρόμων) που εξυπηρετούσε τις γραμμές προς Σκόπια και Μοναστήρι, ενώ ο δεύτερος ήταν της εταιρείας Jonction Salonique - Constantinople ή αλλιώς J.S.C. (Ενωτικός Σιδηρόδρομος Θεσσαλονίκης - Κωνσταντινούπολης) που εξυπηρετούσε την γραμμή προς Αλεξανδρούπολη, επιπλέον υπήρχε και ένας μικρότερος σταθμός με μονή γραμμή επί της οδού Αναγεννήσεως. Ο σημερινός επιβατικός σταθμός της Θεσσαλονίκης εγκαινιάστηκε το 1967 και εξυπηρετεί όλες τις γραμμές που έχουν αφετηρία την πόλη της Θεσσαλονίκης. Επίσης είναι και η αφετηρία χιλιομετρικής αρίθμησης όλων των δικτύων της βορείου Ελλάδος.

 

Δελτίο εξασφάλισης κλίνης

Ημερομηνία Εκδόσεως: 22/2/1931

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Γευγελή

Ναύλος: Ολόκληρος - Α΄θέσης
Άδεια για ένα ταξίδι με επιστροφή των Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 7/10/1931

Διαδρομή: Αυλών - Θεσσαλονίκη - Αυλών

Ναύλος: Δωρεάν - Γ΄θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 29/5/1951

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Αθήναι (Ταχείας)

Ναύλος: Στρατιωτικός - Γ΄ θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 5/9/1961

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Αθήναι (Αυτοκινήτου)

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 13/1/1982

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Αθήναι

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Συμπλήρωμα Αμαξοστοιχίας Προτεραιότητας Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 27/2/1982

Διαδρομή: Άνω των 350 Χιλιομέτρων

Ναύλος: Ο προβλεπόμενος
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 1/3/1982

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Χαλκίς

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 4/3/1982

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Χέρσος

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Άγνωστη

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Λάρισα

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 20/5/1982

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Αθήναι

Ναύλος: Ολόκληρος - Α΄θέσης
Συμπλήρωμα Αμαξοστοιχίας Προτεραιότητας Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 20/5/1982

Διαδρομή: Μέχρι 350 Χιλιόμετρα Κατηγορίας Β΄

Ναύλος: Ο προβλεπόμενος
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 10/9/1982

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Οινόη

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 12/9/1985

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Βόλος μέσω Λαρίσης (Λεωφορείου)

Ναύλος: Έκπτωσης 50%
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 15/9/1985

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Αθήναι

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 3/1/1986

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Οινόη

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 10/3/1989

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Αθήναι

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 14/6/1989

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Αθήναι

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 27/6/1989

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Αθήναι

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 5/7/1989

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Αθήναι

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 3/4/1990

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Αθήναι (Λεωφορείου)

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 17/2/1990

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Επισκοπή

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 13/10/1995

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Πλατύ

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 12/12/1996

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Λεπτοκαρυά

Ναύλος: Έκπτωσης 25% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 26/3/1998

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Αλεξάνδρεια

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 23/11/1998

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Άδενδρον

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Άγνωστη

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Αιγίνιον Κολινδρός

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Δοκίμιο Εισιτηρίου Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Δεν υπάρχει

Διαδρομή: Λάρισσα - Θεσσαλονίκη (Ταχείας)

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Δοκίμιο Εισιτηρίου Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Δεν υπάρχει

Διαδρομή: Λάρισσα - Θεσσαλονίκη

Ναύλος: Ολόκληρος - Γ΄θέσης
Δοκίμιο Εισιτηρίου Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Δεν υπάρχει

Διαδρομή: Λάρισσα - Θεσσαλονίκη (Ταχείας)

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Γ΄θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Άγνωστη

Διαδρομή: Αικατερίνη - Θεσσαλονίκη

Ναύλος: Ολόκληρος - Γ' θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Άγνωστη

Διαδρομή: Αθήναι - Θεσσαλονίκη (Ταχείας) με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Α΄ θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Άγνωστη

Διαδρομή: Αθήναι - Θεσσαλονίκη (Ταχείας) με επιστροφή

Ναύλος: Εκθέσεως - Α΄ θέσης
Συμπλήρωμα Ταχείας Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Άγνωστη

Διαδρομή: Αθήναι - Θεσσαλονίκη

Ναύλος: Ο προβλεπόμενος - Γ΄ θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 2/10/1957

Διαδρομή: Βέροια - Θεσσαλονίκη

Ναύλος: Ολόκληρος - Γ' θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 19/8/1961

Διαδρομή: Κατερίνη Πόλις - Θεσσαλονίκη με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 4/9/1961

Διαδρομή: Πλαταμών - Θεσσαλονίκη με επιστροφή

Ναύλος: Εκθέσεως - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 25/4/1982

Διαδρομή: Αθήναι - Θεσσαλονίκη

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Α΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Κιλκίς - Θεσσαλονίκη

Ναύλος: Ολόκληρος - Α΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 7/5/1982

Διαδρομή: Βόλος - Θεσσαλονίκη (Λεωφορείου)

Ναύλος: Ολόκληρος
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 27/10/1982

Διαδρομή: Αθήναι - Θεσσαλονίκη

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 7/12/1982

Διαδρομή: Βυρώνεια - Θεσσαλονίκη

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 13/3/1989

Διαδρομή: Αθήναι - Θεσσαλονίκη

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 17/2/1990

Διαδρομή: Επισκοπή - Θεσσαλονίκη

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 17/5/1993

Διαδρομή: Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Ναύλος: Επί πιστώσει - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 19/10/1995

Διαδρομή: Πλατύ - Θεσσαλονίκη

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 21/10/1995

Διαδρομή: Κοζάνη - Θεσσαλονίκη

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 2/9/1996

Διαδρομή: Έδεσσα - Θεσσαλονίκη με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 16/10/1997

Διαδρομή: Βέροια - Θεσσαλονίκη με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 14/3/1998

Διαδρομή: Αθήναι - Θεσσαλονίκη με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Α΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 26/3/1998

Διαδρομή: Αλεξάνδρεια - Θεσσαλονίκη με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 13/4/1998

Διαδρομή: Σκύδρα - Θεσσαλονίκη με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Α' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 29/8/1998

Διαδρομή: Σίνδος - Θεσσαλονίκη

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 13/8/1999

Διαδρομή: Ροδόπολις - Θεσσαλονίκη

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Νέα Φιλαδέλφεια - Θεσσαλονίκη

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Νέα Φιλαδέλφεια - Θεσσαλονίκη με επιστροφή

Ναύλος: Παιδικός - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 25/11/2000

Διαδρομή: Νέα Φιλαδέλφεια - Θεσσαλονίκη με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 3/2/2002

Διαδρομή: Κατερίνη - Θεσσαλονίκη με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο εξωτερικού Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 2/9/1980

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Σκόπια

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο οδηγού του Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 3/8/1985

Διαδρομή: Φέρραι - Θεσσαλονίκη

Ναύλος: Στρατιωτικός 50% - Β΄ θέσης
Συμπληρωματικό εισιτήριο σταθμού με επιστροφή του Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 21/1/1993

Διαδρομή: Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Ναύλος: Οικογενειακός 50% - Β΄ θέσης
Συμπληρωματικό εισιτήριο σταθμού του Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 29/1/1993

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Ναύλος: Οικογενειακός 50% - Β΄ θέσης
Συμπληρωματικό εισιτήριο σταθμού με επιστροφή του Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 10/2/1993

Διαδρομή: Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Ναύλος: Οικογενειακός 50% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο λεωφορειακής γραμμής εξωτερικού του Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 3/4/1996

Διαδρομή: Κορυτσά - Θεσσαλονίκη

Ναύλος: Ολόκληρος
Εισιτήριο λεωφορειακής γραμμής εξωτερικού του Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 3/4/1999

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Κορυτσά

Ναύλος: Ολόκληρος
Εισιτήριο με επιστροφή και δελτίο τέλους εξασφάλισης θέσης του Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 1/9/2004

Διαδρομή: Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο με επιστροφή και δελτίο τέλους εξασφάλισης θέσης του Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 17/9/2004

Διαδρομή: Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο εξωτερικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ημερομηνία Εκδόσεως: 6/8/2008

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Σκόπια

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο με επιστροφή και δελτίο τέλους εξασφάλισης θέσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ημερομηνία Εκδόσεως: 18/9/2015

Διαδρομή: Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο εξωτερικού με τίτλο εξασφάλισης θέσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ημερομηνία Εκδόσεως: 21/9/2015

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Σόφια

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης