Σιδηροδρομικός Σταθμός ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΣΤΑΘΜΟΣ C.O.)

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΣΤΑΘΜΟΣ C.O.): Η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει την μεγαλύτερη ιστορία σε σχέση με τους σταθμούς της, από όλους τους άλλους στην Ελληνική επικράτεια. Πιο συγκεκριμένα, το 1872 με την λειτουργία της γραμμής Θεσσαλονίκη - Σκόπια την οποία εκμεταλευόταν η Compagnie des Chemins de Fer Orientaux ή αλλιώς C.O. (Εταιρία των Ανατολικών Σιδηροδρόμων) υπήρχε ο επιβατικός σταθμός (κύρια Φωτογραφία) στην θέση του σημερινού εμπορικόυ σταθμού πάνω από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τον ίδιο σταθμό χρησιμοποιούσε και η εταιρία Chemin de Fer de Salonique a Monastir ή αλλιώς S.M. (Σιδηρόδρομοι Θεσσαλονίκης - Μοναστηρίου), οι οποίοι ξεκίνησαν την λειτουργία της γραμμής το 1894. Εκτός των παραπάνω εταιρειών υπήρχε και η Jonction Salonique - Constantinople ή αλλιώς J.S.C. (Ενωτικός Σιδηρόδρομος Θεσσαλονίκης - Κωνσταντινούπολης) η οποία συνέδεε την Θεσσαλονίκη με την Αλεξανδρούπολη. Από το 1967 η πόλη της Θεσσαλονίκης εξυπηρετείται από τον καινούργιο επιβατικό σταθμό.