Σιδηροδρομικός Σταθμός ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ: Ο σταθμός βρίσκεται στον Νομό Βοιωτίας. Ανήκει στο σκέλος Πειραιάς - Αθήνα - Θήβα (100 χλμ.) το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 8 Μαρτίου 1904. Απέχει δε από τον Σ.Σ. Πειραιώς 75,248 χλμ.

 

Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 12/11/1960

Διαδρομή: Τανάγρα - Πειραιεύς (Ταχείας)

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 11/11/1960

Διαδρομή: Πειραιεύς - Τανάγρα (Ταχείας)

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 11/11/1960

Διαδρομή: Θήβαι Πόλις - Τανάγρα με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Θήβαι - Τανάγρα με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης