Σιδηροδρομική Στάση ΣΤΕΝΟΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΣΤΕΝΟΝ: Η στάση βρίσκεται στην ηπειρωτική πλευρά του Νομού Ευβοίας πλησίον του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου, του οποίου εξυπηρετούσε την μεταφορά των εργατών. Ανήκει στο σκέλος Οινόη - Χαλκίδα (22 χλμ.) το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 8 Μαρτίου 1908. Απέχει δε από τον Σ.Σ. Οινόης 16,282 χλμ.

 

Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 23/3/2000

Διαδρομή: Άγιος Στέφανος - Στενό

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 16/9/2001

Διαδρομή: Χαλκίς - Στενό

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 16/9/2001

Διαδρομή: Χαλκίς - Στενό

Ναύλος: Έκπτωση 25% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 16/9/2001

Διαδρομή: Χαλκίς - Στενό

Ναύλος: Έκπτωση 25% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 16/9/2001

Διαδρομή: Χαλκίς - Στενό

Ναύλος: Έκπτωση 50% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο συνοδού με επιστροφή του Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 21/11/2001

Διαδρομή: Στενό - Χαλκίδα

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης