Σιδηροδρομικός Σταθμός ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΙΣ (ΓΕΝΗ-ΚΙΟΪ)

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΙΣ (ΓΕΝΗ-ΚΙΟΪ): Ο σταθμός βρίσκεται πλησίον της ομώνυμης πόλης του νομού Ξάνθης στην περιφέρεια της Θράκης. Βρίσκεται στο σκέλος της γραμμής Πολύκαστρο - Φέρρες. Η κατασκευή της γραμμής ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου 1893 από την "Εταιρεία Σιδηροδρόμων της Jonction Salonique-Constantinople" (J.S.C.) και ξεκίνησε την λειτουργία της σε όλο το τμήμα στις 1 Απριλίου 1896. Απέχει δε από τον Σ.Σ. Θεσσαλονίκης 291,874 χλμ.

 

Απόσπασμα Ομαδικού Εισιτηρίου Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Σταθμός Εκδόσεως: Σταυρούπολις

Ναύλος: Ο προβλεπόμενος
Συμπληρωματικό εισιτήριο σταθμού του Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 8/12/2000

Διαδρομή: Σταυρούπολη - Φέρραι

Ναύλος: Επί πιστώσει - Β΄ θέσης