Σιδηροδρομική Στάση ΣΚΟΤΙΝΑΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΣΚΟΤΙΝΑ: Η στάση βρισκόταν στην περιοχή του Νομού Πιερίας στην Κεντρική Μακεδονία πλησίον του ομόνυμου χωριού. Σήμερα δεν υφίσταται καθόσον η νέα γραμμή δεν εξυπηρετεί το ομόνυμο χωριό. Ανήκε στο σκέλος Παπαπούλι - Κατερίνη (40 χλμ.) το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 11 Ιουλίου 1916. Απείχε δε από τον Σ.Σ. Πειραιά 406,000 χλμ.

 

Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Ραψάνη - Σκοτίνα με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 15/3/1998

Διαδρομή: Λάρισα - Σκοτίνα

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 18/3/1998

Διαδρομή: Κατερίνη - Σκοτίνα

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης