Σιδηροδρομικός Σταθμός ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ: Ο σταθμός βρίσκεται εντός την ομώνυμης πόλης στην περιοχή του νομού Σερρών στην κεντρική Μακεδονία. Η κατασκευή της γραμμής ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου 1893 από την "Εταιρεία Σιδηροδρόμων της Jonction Salonique-Constantinople" (J.S.C.) και ξεκίνησε την λειτουργία της σε όλο το τμήμα στις 1 Απριλίου 1896. Απέχει δε από τον Σ.Σ. Θεσσαλονίκης 134,428 χλμ.

 

Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Γαλλικός - Σιδηρόκαστρο

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Σκοτούσσα - Σιδηρόκαστρον

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Συμπλήρωμα Αμαξοστοιχίας Προτεραιότητας Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 16/9/1985

Διαδρομή: Μέχρι 350 Χιλιόμετρα Κατηγορίας Β΄

Ναύλος: Ο προβλεπόμενος
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 17/5/1993

Διαδρομή: Αθήναι - Σιδηρόκαστρον

Ναύλος: Επί πιστώσει Β' θέσης