Σιδηροδρομικός Σταθμός ΠΟΤΑΜΟΣ (ΜΠΑΔΩΜΑ)

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΠΟΤΑΜΟΣ (ΜΠΑΔΩΜΑ): Ο σταθμός βρίσκεται στην περιοχή της Θράκης. Ανήκει στο σκέλος Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολις (443 χλμ.) το οποίο τέθηκε σε λειτουργία το 1920 υπό των Compagnie Jonction Salonique - Constantinople (JSC). Απέχει δε από τον Σ.Σ. Θεσσαλονίκης 433,429 χλμ.