Σιδηροδρομικός Σταθμός ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΝ: Ο σταθμός βρισκόταν στα βόρεια του Νομού Αττικής. Ανήκε στο σκέλος Πειραιάς - Αθήνα - Θήβα (100 χλμ.) το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 8 Μαρτίου 1904. Απείχε δε από τον Σ.Σ. Πειραιώς 45,880 χλμ.