Σιδηροδρομικός Σταθμός ΠΟΛΥΑΝΘΟΣ (ΝΑΡΛΙ-ΚΙΟΙ)

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΠΟΛΥΑΝΘΟΣ: Ο σταθμός του οποίου το τούρκικο όνομά του ήταν Ναρλί-Κιόϊ (συνημμένες φωτογραφίες), βρίσκεται στην περιοχή του νομού Ξάνθης στην Θράκη. Βρίσκεται στο σκέλος της γραμμής Πολύκαστρο - Φέρρες. Η κατασκευή της γραμμής ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου 1893 από την "Εταιρεία Σιδηροδρόμων της Jonction Salonique-Constantinople" (J.S.C.) και ξεκίνησε την λειτουργία της σε όλο το τμήμα στις 1 Απριλίου 1896. Απέχει δε από τον Σ.Σ. Θεσσαλονίκης 359,010 χλμ.

 

Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Αλεξανδρούπολις Λιμήν - Πολύανθος

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης