Σιδηροδρομική Στάση ΠΛΑΚΑΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΠΛΑΚΑΣ: Η στάση βρισκόταν στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Σήμερα δεν υφίσταται καθόσον έχει κατασκευαστεί καινούργια στάση. Ανήκε στο σκέλος Παπαπούλι - Κατερίνη (40 χλμ.) το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 11 Ιουλίου 1916. Απείχε δε από τον Σ.Σ. Πειραιά 415,350 χλμ. Σήμερα η επιβατική κίνηση της περιοχής εξυπηρετείται από την νέα στάση όπως φαίνεται στην τρίτη φωτογραφία.

 

Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Λεπτοκαρυά - Πλάκα

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 24/1/1998

Διαδρομή: Κατερίνη - Πλάκα

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης