Σιδηροδρομικός Σταθμός ΠΥΘΙΟΝ (ΚΟΥΛΕΛΙ ΜΠΟΥΡΓΚΑΖ)

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΠΥΘΙΟΥ: Ο σταθμός βρίσκεται πλησίον του ομώνυμου χωριού, στον νομό Έβρου στην περιφέρεια της Θράκης. Βρίσκεται στο σκέλος της γραμμής Αλεξανδρούπολις - Ανδριανούπολις (149 χλμ.). Η γραμμή λειτούργησε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 1872 όταν η περιοχή ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μετά την πτώση της (1875-76), η εκμετάλλευση της γραμμής αναλήφθηκε από την Compagnie d' Exploitation des Chemin de Fer Orientaux (C.O.) με την ελληνική ονομασία Εταιρία Εκμετάλλευσης των Ανατολικών Σιδηροδρόμων η οποία ιδρύθηκε το 1879. Ο σταθμός είναι παρακαμπτήριος με την γραμμή προς Κωνσταντινούπολη η οποία πρωτολειτούργησε στις 20 Ιουνίου 1873. Απέχει δε από τον Σ.Σ. Θεσσαλονίκης 553,619 χλμ.

 

Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Πύθιον - Διδυμότειχον με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Γ' θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Πύθιον - Ξάνθη

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Πύθιον - Αμόριον

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Πύθιον - Πετράδες

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Πύθιον - Ρήγιον

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Πύθιον - Χειμώνιον

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Πύθιον - Πράγγιον

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Πύθιον - Σουφλί

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Πύθιον - Νέα Ορεστιάς με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Πύθιον - Νέα Βύσσα

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Πύθιον - Μαράσια

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Πύθιον - Χειμώνιον

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Σουφλίον - Πύθιον

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Αλεξανδρούπολις Λιμήν - Πύθιον με επιστροφή

Ναύλος: Παιδικός - Β' θέσης
Εισιτήριο για ένα δωρεάν ταξίδι των Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 29/4/1955

Διαδρομή: Πειραιεύς - Πύθιον - Πειραιεύς

Ναύλος: Δωρεάν - Β' θέσης
Εισιτήριο για ένα ταξίδι με έκπτωση των Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 29/4/1955

Διαδρομή: Πειραιεύς - Πύθιον - Πειραιεύς

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β' θέσης
Εισιτήριο για ένα δωρεάν ταξίδι των Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 21/9/1956

Διαδρομή: Πύθιον - Ειδομένη

Ναύλος: Δωρεάν - Α' θέσης
Εισιτήριο για ένα δωρεάν ταξίδι των Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 13/5/1959

Διαδρομή: Πύθιον - Ορμένιον - Πύθιον

Ναύλος: Δωρεάν - Α' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 11/11/2000

Διαδρομή: Νέα Ορεστιάδα - Πύθιον

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄ θέσης