Σιδηροδρομική Στάση ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ (ΟΓΛΑ)

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ: Η στάση βρισκόταν κοντά στο χωριό στον νομό Μαγνησίας. Ανήκει στο σκέλος της γραμμής Βόλος - Μηλιές. Η λειτουργία του συνόλου της γραμμής Βόλος - Μηλιές ξεκίνησε στις 2 Ιουλίου 1903 από την ανώνυμη μετοχική εταιρία των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας. Απέχει δε από τον Σ.Σ. Βόλου 23,430 χλμ.