Σιδηροδρομικός Σταθμός ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ: Ο σταθμός βρισκόταν στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης στην κεντρική Μακεδονία. Ανήκει στο τμήμα της γραμμής Θεσσαλονίκη - Καλίνδοια (62 χλμ.) το οποίο κατασκευάσθηκε από την από την "Εταιρεία Σιδηροδρόμων της Jonction Salonique-Constantinople" (J.S.C.) στα ΄τελη του 19ου αιώνα, προκειμένου να ενώσει την Θεσσαλονίκη με την γραμμή Πολύκαστρο - Αλεξανδρούπολη. Απέχει δε από τον Σ.Σ. Θεσσαλονίκης 15,440 χλμ.