Σιδηροδρομική Στάση ΠΑΡΟΡΙΟΝ (ΚΡΕΒΑΣΑΡΑ) (ΔΑΥΛΙΣ) (ΕΛΙΚΩΝ)

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΠΑΡΟΡΙΟΝ (ΚΡΕΒΑΣΑΡΑ) (ΔΑΥΛΙΣ) (ΕΛΙΚΩΝ): Η στάση βρίσκεται βορείως του ομώνυμου χωριού του νομού Βοιωτίας στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Ανήκει στο σκέλος Λεβαδιά - Αμφίκλεια το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 12 Νοεμβρίου 1904. Απέχει δε από τον Σ.Σ. Πειραιώς 160,174 χλμ.

 

Διαρκές Εισιτήριο των Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 31/12/1929

Διαδρομή: Αθήναι - Χαλκίς - Δαυλίς

Ναύλος: Ολόκληρος - Α΄θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Τιθορέα - Παρόριον

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης