Σιδηροδρομική Στάση ΝΕΟΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΝ (ΜΠΕΚΡΙΛΕΡ) (ΠΡΟΕΡΝΑ)

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΝΕΟΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΝ (ΜΠΕΚΡΙΛΕΡ) (ΠΡΟΕΡΝΑ): Η στάση βρίσκεται στην περιοχή της Θεσσαλίας. Η παλιά ονομασία του χωριού ήταν Μπεκριλέρ, αλλά η στάση συναντάται και με το όνομα Πρόερνα (από τον αρχαιολογικό χώρο που υπάρχει κοντά). Ανήκει στο σκέλος Μπράλος - Λάρισα (155 χλμ.) το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 24 Αυγούστου 1908. Απέχει δε από τον Σ.Σ. Πειραιά 294,934 χλμ.