Σιδηροδρομικός Σταθμός ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ (ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ)

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ (ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ): Ο σταθμός βρίσκεται στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης στην κεντρική Μακεδονία. Ανήκει στο τμήμα της γραμμής Θεσσαλονίκη - Καλίνδοια (62 χλμ.) το οποίο κατασκευάσθηκε από την από την "Εταιρεία Σιδηροδρόμων της Jonction Salonique-Constantinople" (J.S.C.) στα ΄τελη του 19ου αιώνα, προκειμένου να ενώσει την Θεσσαλονίκη με την γραμμή Πολύκαστρο - Αλεξανδρούπολη. Απέχει δε από τον Σ.Σ. Θεσσαλονίκης 21,896 χλμ.

 

Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Νέα Φιλαδέλφεια - Θεσσαλονίκη

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Νέα Φιλαδέλφεια - Θεσσαλονίκη με επιστροφή

Ναύλος: Παιδικός - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 25/11/2000

Διαδρομή: Νέα Φιλαδέλφεια - Θεσσαλονίκη με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης