Σιδηροδρομικός Σταθμός ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ: Ο σταθμός βρισκόταν εντός της ομώνυμης πόλης στον νομό Αργολίδος. Ανήκε στο σκέλος της μετρικής γραμμής Κόρινθος - Άργος - Ναύπλιο (64,422 χλμ.) το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 16 Απριλίου 1886 από τους Σιδηρόδρομούς Πειραιώς Αθηνών Πελοποννήσου (Σ.Π.Α.Π.). Απείχε δε από τον Σ.Σ. Άργους 10,980 χλμ.

 

Εισιτήριο Σ.Π.Α.Π.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 9/8/1946

Διαδρομή: Ναύπλιον - Αθήναι

Ναύλος: Επί πιστώσει - Γ' θέσης
Εισιτήριο Σ.Π.Α.Π.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 18/9/1962

Διαδρομή: Ναύπλιον - Άργος

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 21/11/1996

Διαδρομή: Αθήνα - Ναύπλιον

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης