Σιδηροδρομικός Σταθμός ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΝ: Ο σταθμός βρισκόταν στον Νομό Λαρίσης στην Κεντρική Ελλάδα μεταξύ του σταθμού της Γυρτώνης και της Στάσης Ευαγγελισμός. Ανήκε στο σκέλος Λάρισα Παπαπούλι (46 χλμ.) το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 22 Ιουλίου 1909. Ο σταθμός καταργήθηκε πριν το 1963 καθόσον η καινούργια ΄χαραξη της γραμμής τον άφησε εκτός δικτύου. Αναφέρεται δε σε κατάλογο δρομολογίων του 1934 ότι απείχε από τον Σ.Σ. Πειραιά 370,000 χλμ.