Σιδηροδρομικός Σταθμός ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ: Ο σταθμός βρίσκεται στην Κεντρική Ελλάδα. Ανήκει στο σκέλος Λιανοκλάδι - Στυλίδα (23 χλμ.) το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 20 Ιουλίου 1906. Απέχει δε από τον Σ.Σ. Λιανοκλαδίου 5,568 χλμ.

 

Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 7/11/1960

Διαδρομή: Λαμία - Καρδίτσα

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 6/9/1961

Διαδρομή: Λαμία - Άμφισσα

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 8/6/1969

Διαδρομή: Λαμία - Αθήναι

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 3/9/1948

Διαδρομή: Αθήναι Γραφείο Πόλεως - Λαμία

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β' θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 7/11/1960

Διαδρομή: Πειραιεύς - Λαμία

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 10/11/1960

Διαδρομή: Αθήναι - Λαμία (Ταχείας)

Ναύλος: Ολόκληρος - Α' θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 10/11/1960

Διαδρομή: Λάρισα - Λαμία

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 31/8/1961

Διαδρομή: Αγγείαι - Λαμία με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 1/9/1961

Διαδρομή: Λάρισα - Λαμία με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 2/9/1961

Διαδρομή: Πειραιεύς - Λαμία

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 4/9/1961

Διαδρομή: Λάρισα - Λαμία

Ναύλος: Επί Πιστώσει - Β' θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 6/9/1961

Διαδρομή: Αθήναι - Λαμία

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 30/10/1982

Διαδρομή: Χαλκίς - Λαμία Πόλις με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 16/9/1987

Διαδρομή: Αθήναι - Λαμία Πόλις με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 14/2/1998

Διαδρομή: Λιλαία Πρακτορείον - Λαμία Πόλις

Ναύλος: Ολόκληρος - B' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Στυλίς Πρακτορείο - Λαμία

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Άγνωστη

Διαδρομή: Λεβαδειά Πρακτορείον - Λαμία Πόλις

Ναύλος: Έκπτωσης 50%