Σιδηροδρομική Στάση ΚΟΡΥΦΗ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΚΟΡΥΦΗ: Η στάση βρισκόταν στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Σήμερα δεν υφίσταται καθόσον νεότερη χάραξη, την άφησε εκτός λειτουργίας. Ανήκε στο σκέλος Κατερίνη - Πλατύ (38 χλμ.) το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 14 Μαρτίου 1918. Απείχε δε από τον Σ.Σ. Πειραιά 478,400 χλμ.

 

Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Αιγίνιον - Κορυφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Αιγίνιον - Κορυφή

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης