Σιδηροδρομικός Σταθμός ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ: Ο σταθμός βρισκόταν εντός της ομώνυμης κωμόπολης του νομού Μεσσηνίας. Ανήκε στο σκέλος της μετρικής γραμμής Πύργος - Κυπαρισσία το οποίο παραδόθηκε στην κυκλοφορία τον Σεπτέμβριο του 1902. Απείχε δε από τον Σ.Σ. Πύργου 63,021 χλμ.

 

Εισιτήριο Σ.Π.Α.Π.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 24/10/1946

Διαδρομή: Κυπαρισσία - Αθήναι (Αυτοκινητάμαξας)

Ναύλος: Ολόκληρος - Γ΄ θέσης
Εισιτήριο Σ.Π.Α.Π.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 5/12/1961

Διαδρομή: Κυπαρισσία - Γιαννιτσοχώρι (Αυτοκινητάμαξας)

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 7/9/1982

Διαδρομή: Κυπαρισσία - Γαργαλιάνοι (Λεωφορείου)

Ναύλος: Ολόκληρος
Εισιτήριο Σ.Π.Α.Π.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 5/12/1961

Διαδρομή: Μπούζι - Κυπαρισσία (Αυτοκινητάμαξας)

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης