Σιδηροδρομικός Σταθμός ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: Ο σταθμός (παλαιότερα γραφόταν ως Κατάκωλον) βρισκόταν εντός της ομώνυμης κωμόπολης στον νομό Ηλείας. Ανήκε στο σκέλος της μετρικής γραμμής Πύργος - Κατάκολο (12,330 χλμ.) το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 3 Φεβρουαρίου 1883 από τους Σιδηρόδρομούς Πύργου Κατάκωλου (Σ.Π.Κ.). Απείχε δε από τον Σ.Σ. Πύργου 12,330 χλμ.

 

Εισιτήριο Σ.Π.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Άγνωστη

Διαδρομή: Πύργον - Κατάκωλον

Ναύλος: Ολόκληρος - Γ' θέσης