Σιδηροδρομική Στάση ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ: Η στάση βρισκόταν πλησίον της παλαιάς εθνικής οδού Τρίπολης - Καλαμάτας. Εξηπηρετούσε κατοίκους κοντινών χωριών και εργαζόμενους σε κοντινό λατομείο. Ανήκε στο σκέλος της μετρικής γραμμής Τρίπολη - Διαβολίτσι (77,000 χλμ.) το οποίο τέθηκε σε λειτουργία τον Νοέμβριο του 1899 από τους Σιδηρόδρομούς Πειραιώς Αθηνών Πελοποννήσου (Σ.Π.Α.Π.). Απείχε δε από τον Σ.Σ. Κορίνθου 132,600 χλμ.