Σιδηροδρομικός Σταθμός ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: Ο σταθμός βρίσκεται εντός της ομώνυμης κωμόπολης του νομού Αχαΐας. Επίσης είναι ο τερματικός σταθμός στο σκέλος της γραμμής οδοντωτού Διακοφτό - Καλάβρυτα το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 10 Μαρτίου 1896 από τους Σιδηρόδρομούς Πειραιώς Αθηνών Πελοποννήσου (Σ.Π.Α.Π.). Απέχει δε από τον Σ.Σ. Διακοφτού 22,346 χλμ.

 

Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 10/4/2000

Διαδρομή: Καλάβρυτα - Μέγα Σπήλαιον

Ναύλος: Ολόκληρος - Α΄ θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 10/4/2000

Διαδρομή: Καλάβρυτα - Νιάματα

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 10/4/2000

Διαδρομή: Καλάβρυτα - Αιγείρα

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 10/4/2000

Διαδρομή: Καλάβρυτα - Αλυσσός (Ταχείας)

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 10/4/2000

Διαδρομή: Καλάβρυτα - Κόρινθος με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Συμπλήρωμα Οδοντωτού Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 22/8/1995

Σταθμός Εκδόσεως: Καλάβρυτα

Ναύλος: 100 Δραχμές
Συμπλήρωμα Οδοντωτού Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 13/3/1996

Σταθμός Εκδόσεως: Καλάβρυτα

Ναύλος: 200 Δραχμές
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 13/3/1996

Διαδρομή: Καλάβρυτα - Διακοφτό

Ναύλος: Ολόκληρος - Α΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 24/3/1998

Διαδρομή: Καλάβρυτα - Διακοφτό

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 23/5/1998

Διαδρομή: Καλάβρυτα - Διακοφτό

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 10/4/2000

Διαδρομή: Καλάβρυτα - Κερπίνη

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 10/4/2000

Διαδρομή: Καλάβρυτα - Διακοφτό

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Α΄ θέσης
Συμπλήρωμα Οδοντωτού Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 19/7/2000

Σταθμός Εκδόσεως: Καλάβρυτα

Ναύλος: 500 Δραχμές
Εισιτήριο Σ.Π.Α.Π.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 5/12/1961

Διαδρομή: Διακοφτό - Καλάβρυτα

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 28/9/1993

Διαδρομή: Διακοφτό - Καλάβρυτα με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο συνοδού του Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 11/3/1996

Διαδρομή: Μέγα Σπήλαιο - Καλάβρυτα

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Δελτίο τέλους εξασφάλισης θέσης του Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 24/10/2005

Διαδρομή: Διακοπτό - Καλάβρυτα

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης