Σιδηροδρομική Στάση ΟΙΝΟΦΥΤΑ (ΣΤΑΝΙΑΤΕΣ)

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΟΙΝΟΦΥΤΑ: Η στάση βρίσκεται στην ομώνυμη κωμόπολη στον νομό Βοιωτίας στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ανήκει στο σκέλος Πειραιάς - Αθήνα - Θήβα (100 χλμ.) το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 8 Μαρτίου 1904. Απέχει δε από τον Σ.Σ. Πειραιώς 69,000 χλμ.

 

Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 11/11/2001

Διαδρομή: Οινόφυτα - Αυλίς

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 2/12/2001

Διαδρομή: Οινόφυτα - Χαλκίς

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 2/12/2001

Διαδρομή: Οινόφυτα - Χαλκίς

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 1/4/2003

Διαδρομή: Οινόφυτα - Χαλκίς

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 11/5/2003

Διαδρομή: Οινόφυτα - Οινόη

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 11/5/2003

Διαδρομή: Οινόφυτα - Οινόη

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 28/5/2004

Διαδρομή: Οινόφυτα - Χαλκίς

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 10/4/1982

Διαδρομή: Αυλών - Οινόφυτα

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 17/9/1982

Διαδρομή: Αυλών - Οινόφυτα

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 7/7/1998

Διαδρομή: Αθήναι - Οινόφυτα

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 9/5/2003

Διαδρομή: Αυλών - Οινόφυτα

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Συμπληρωματικό εισιτήριο σταθμού του Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 11/11/2001

Διαδρομή: Οινόφυτα - Αυλίδα

Ναύλος: Παιδικός - Β΄ θέσης