Σιδηροδρομική Στάση ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ: Η σιδηροδρομική στάση βρίσκεται στην περιοχή του Νομού Φθοιώτιδας στην Στερεά Ελλάδα και εξυπηρετούσε τις ανάγκες των επιβατών του ομόνυμου χωριού. Σήμερα δεν υφίσταται καθόσον η νέα γραμμή δεν περνάει από την περιοχή. Ανήκε στο σκέλος Μπράλος - Λάρισα (155 χλμ.) το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 24 Αυγούστου 1908. Απείχε δε από τον Σ.Σ. Πειραιά 215,151 χλμ.

 

Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 28/1/1951

Διαδρομή: Στυλίς - Γοργοπόταμος

Ναύλος: Ολόκληρος - Γ΄θέσης