Σιδηροδρομική Στάση ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ: Η στάση βρισκόταν στην περιοχή του Νομού Λαρίσης στην Θεσσαλία και εξυπηρετούσε τις ανάγκες των επιβατών του ομόνυμου χωριού. Σήμερα δεν υφίσταται καθόσον η νέα γραμμή δεν εξυπηρετεί το χωριό Ευαγγελισμός. Ανήκε στο σκέλος Λάρισα - Παπαπούλι (46 χλμ.) το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 22 Ιουλίου 1909. Απείχε δε από τον Σ.Σ. Πειραιά 375,340 χλμ.