Σιδηροδρομικός Σταθμός ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΝ: Ο σταθμός βρισκόταν εντός του ομώνυμου χωριού στον νομό Αρκαδίας. Ανήκε στο σκέλος της μετρικής γραμμής Μύλοι - Τρίπολη (58,000 χλμ.) το οποίο τέθηκε σε λειτουργία τον Φεβρουάριο του 1892 από τους Σιδηρόδρομούς Πειραιώς Αθηνών Πελοποννήσου (Σ.Π.Α.Π.). Απείχε δε από τον Σ.Σ. Κορίνθου 99,268 χλμ.

 

Εισιτήριο Σ.Π.Α.Π.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 5/12/1961

Διαδρομή: Τρίπολις - Ελαιοχώριον (Αυτοκινητάμαξας)

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Τρίπολις - Ελαιοχώριον με επιστροφή

Ναύλος: Παιδικός - Β' θέσης