Σιδηροδρομική Στάση ΔΙΟΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΔΙΟΝ: Η στάση βρισκόταν στον Νομό Πιερίας στην Κεντρική Μακεδονία. Σήμερα η στάση δεν υφίσταται καθόσον από την δεκαετία του 90' έχει κατασκευαστεί καινούργια γραμμή μακριά από το ομόνυμο χωριό. Ανήκε στο σκέλος Παπαπούλι - Κατερίνη (40 χλμ.) το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 11 Ιουλίου 1916. Απείχε δε από τον Σ.Σ. Πειραιά 426,000 χλμ.