Σιδηροδρομικός Σταθμός ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

Σ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ: Ο σταθμός βρίσκεται στην ηπειρωτική πλευρά του Νομού Ευβοίας. Ανήκει στο σκέλος Οινόη - Χαλκίδα (22 χλμ.) το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 8 Μαρτίου 1908. Απέχει δε από τον Σ.Σ. Οινόης 21,665 χλμ.

 

Δοκίμιο Εισιτηρίου Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Δεν υπάρχει

Διαδρομή: Χαλκίς - Αθήναι

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Α΄θέσης
Διαρκές Εισιτήριο των Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 31/12/1929

Διαδρομή: Αθήναι - Χαλκίς - Δαυλίς

Ναύλος: Ολόκληρος - Α΄θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 29/3/1949

Διαδρομή: Χαλκίς - Αθήναι

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Γ΄θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Άγνωστη

Διαδρομή: Χαλκίς - Αθήναι

Ναύλος: Ολόκληρος - Γ΄θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 17/5/1952

Διαδρομή: Χαλκίς - Αθήναι

Ναύλος: Παιδικός - Β' θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Άγνωστη

Διαδρομή: Χαλκίς - Αθήναι με επιστροφή

Ναύλος: Επί πιστώσει - Γ' θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 10/11/1960

Διαδρομή: Χαλκίς - Αυλών Ταχείας

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 4/9/1961

Διαδρομή: Χαλκίς - Πειραιεύς

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Άγνωστη

Διαδρομή: Χαλκίς - Αθήναι

Ναύλος: Ολόκληρος - Α΄θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Άγνωστη

Διαδρομή: Χαλκίς - Αθήναι

Ναύλος: Ολόκληρος - Γ' θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 8/6/1962

Διαδρομή: Χαλκίς - Αθήναι

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 8/6/1962

Διαδρομή: Χαλκίς - Αθήναι

Ναύλος: Παιδικός - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 7/12/1981

Διαδρομή: Χαλκίς - Αθήναι με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 8/4/1982

Διαδρομή: Χαλκίς - Αθήναι με επιστροφή

Ναύλος: Επί Πιστώσει - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 16/5/1982

Διαδρομή: Χαλκίς - Αθήναι με επιστροφή

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 6/8/1982

Διαδρομή: Χαλκίς - Αθήναι με επιστροφή

Ναύλος: Επί Πιστώσει - Α' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 30/10/1982

Διαδρομή: Χαλκίς - Λαμία Πόλις με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 22/12/1982

Διαδρομή: Χαλκίς - Αθήναι

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 21/4/1983

Διαδρομή: Χαλκίς - Αυλών με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 15/3/1996

Διαδρομή: Χαλκίς - Αθήναι

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 12/7/1948

Διαδρομή: Αθήναι - Χαλκίς

Ναύλος: Παιδικός - Α΄θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 17/5/1952

Διαδρομή: Αθήναι - Χαλκίς

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Α΄θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Άγνωστη

Διαδρομή: Αθήναι - Χαλκίς

Ναύλος: Παιδικός - Β΄θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 26/4/1959

Διαδρομή: Αθήναι - Χαλκίς Ταχείας

Ναύλος: Ολόκληρος - Α΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 21/12/1981

Διαδρομή: Αθήναι - Χαλκίς

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 1/1/1982

Διαδρομή: Αθήναι - Χαλκίς

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 15/2/1982

Διαδρομή: Πειραιεύς - Χαλκίς

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 1/3/1982

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Χαλκίς

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Άγνωστη

Διαδρομή: Οινόη - Χαλκίς

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 9/6/1982

Διαδρομή: Αθήναι - Χαλκίς

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 14/6/1982

Διαδρομή: Αθήναι - Χαλκίς

Ναύλος: Επί πιστώσει - Α' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 20/6/1982

Διαδρομή: Αυλίς - Χαλκίς

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 5/10/1982

Διαδρομή: Αυλίς - Χαλκίς

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 22/10/1982

Διαδρομή: Πειραιεύς Λιμήν - Χαλκίς με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 26/11/1982

Διαδρομή: Θήβαι - Χαλκίς

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Άγνωστη

Διαδρομή: Οινόη - Χαλκίς

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Άγνωστη

Διαδρομή: Άγιος Θωμάς - Χαλκίς

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 10/5/1983

Διαδρομή: Καρδίτσα - Χαλκίς

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 4/6/1992

Διαδρομή: Αθήνα - Χαλκίς με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Άγνωστη

Διαδρομή: Αθήναι - Χαλκίς

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 26/10/1995

Διαδρομή: Αθήναι - Χαλκίς με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 23/3/2000

Διαδρομή: Άγιος Στέφανος - Χαλκίς με επιστροφή

Ναύλος: Παιδικός - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 15/10/2001

Διαδρομή: Αθήναι - Χαλκίς

Ναύλος: Έκπτωσης 25% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Άγνωστη

Διαδρομή: Άγιος Θωμάς - Χαλκίς με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Άγνωστη

Διαδρομή: Άγιος Στέφανος - Χαλκίς

Ναύλος: Έκπτωσης 25% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 2/12/2001

Διαδρομή: Οινόφυτα - Χαλκίς

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 2/12/2001

Διαδρομή: Οινόφυτα - Χαλκίς

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 20/12/2001

Διαδρομή: Άγιος Θωμάς - Χαλκίς

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 29/12/2001

Διαδρομή: Αυλώνας - Χαλκίς με επιστροφή

Ναύλος: Παιδικός - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 6/4/2002

Διαδρομή: Αυλώνας - Χαλκίς με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 30/4/2002

Διαδρομή: Αχαρναί - Χαλκίς

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 1/4/2003

Διαδρομή: Οινόφυτα - Χαλκίς

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Άγνωστη

Διαδρομή: Άγιος Στέφανος - Χαλκίς

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 12/5/2003

Διαδρομή: Άγιος Θωμάς - Χαλκίς με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 28/5/2004

Διαδρομή: Οινόφυτα - Χαλκίς

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 4/10/1998

Διαδρομή: Χαλκίς - Αυλίς

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 16/9/2001

Διαδρομή: Χαλκίς - Στενό

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 16/9/2001

Διαδρομή: Χαλκίς - Στενό

Ναύλος: Έκπτωση 25% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 16/9/2001

Διαδρομή: Χαλκίς - Στενό

Ναύλος: Έκπτωση 25% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 16/9/2001

Διαδρομή: Χαλκίς - Στενό

Ναύλος: Έκπτωση 50% - Β΄ θέσης
Εισιτήριο συνοδού με επιστροφή του Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 21/11/2001

Διαδρομή: Στενό - Χαλκίδα

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο συνοδού του Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 8/2/2002

Διαδρομή: Πύργος Βασιλίσσης - Χαλκίδα

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 15/3/2004

Διαδρομή: Αθήναι - Χαλκίς

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ημερομηνία Εκδόσεως: 20/7/2008

Διαδρομή: Χαλκίδα - Αθήνα

Ναύλος: 24- / 65+
Εισιτήριο ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ημερομηνία Εκδόσεως: 11/6/2013

Διαδρομή: Αθήνα - Χαλκίδα - Αθήνα

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ημερομηνία Εκδόσεως: 21/9/2017

Διαδρομή: Κάτω Αχαρναί - Χαλκίδα

Ναύλος: Κανονικός
Εισιτήριο ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ημερομηνία Εκδόσεως: 22/9/2017

Διαδρομή: Χαλκίδα - Αθήνα - Χαλκίδα

Ναύλος: Φοιτητικός
Εισιτήριο ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ημερομηνία Εκδόσεως: 27/9/2017

Διαδρομή: Χαλκίδα - Αθήνα - Χαλκίδα

Ναύλος: 24- / 65+
Εισιτήριο ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ημερομηνία Εκδόσεως: 7/10/2017

Διαδρομή: Χαλκίδα - Αθήνα - Χαλκίδα

Ναύλος: 24- / 65+
Εισιτήριο ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ημερομηνία Εκδόσεως: 22/9/2018

Διαδρομή: Αθήνα - Χαλκίδα

Ναύλος: Πλήρης
Εισιτήριο ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ημερομηνία Εκδόσεως: 22/9/2018

Διαδρομή: Χαλκίδα - Αθήνα

Ναύλος: Πλήρης
Εισιτήριο συνοδού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ημερομηνία Εκδόσεως: 23/9/2018

Διαδρομή: Χαλκίδα - Αυλίδα

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ημερομηνία Εκδόσεως: 1/10/2020

Διαδρομή: Άγιοι Ανάργυροι - Χαλκίδα

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης
Εισιτήριο ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ημερομηνία Εκδόσεως: 5/10/2020

Διαδρομή:Χαλκίδα - Αθήνα

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης