Σιδηροδρομικός Σταθμός ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ ΛΙΜΗΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ ΛΙΜΗΝ: Ο σταθμός κατασκευάσθηκε το 1954 και βρίσκεται πλησίον του λιμανιού της πόλης της Αλεξανδρούπολης στον νομό Έβρου και σήμερα αποτελεί τον επιβατικό σταθμό της πόλης. Ανήκει στο σκέλος της γραμμής Αλεξανδρούπολις - Ανδριανούπολις (149 χλμ.) η οποία λειτούργησε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 1872. Απέχει δε από τον Σ.Σ. Θεσσαλονίκης 443,334 χλμ.

 

Εισιτήριο Σ.Ε.Κ.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Αλεξανδρούπολις Λιμήν - Πόρος

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Αλεξανδρούπολις Λιμήν - Πύθιον με επιστροφή

Ναύλος: Παιδικός - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Αλεξανδρούπολις Λιμήν - Χ.Σ. 393+800 με επιστροφή

Ναύλος: Παιδικός - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 6/5/1982

Διαδρομή: Αλεξανδρούπολις Λιμήν - Αθήναι

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Αλεξανδρούπολις Λιμήν - Πολύανθος

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Αλεξανδρούπολις Λιμήν - Μέστη

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 17/5/1985

Διαδρομή: Αθήνα - Αλεξανδρούπολις Λιμήν

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Φέρραι - Αλεξανδρούπολις Λιμήν με επιστροφή

Ναύλος: Παιδικός - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 17/5/1993

Διαδρομή: Αθήνα - Αλεξανδρούπολις Λιμήν

Ναύλος: Επί πιστώσει - Β' θέσης