Σιδηροδρομικός Σταθμός ΑΓΡΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΑΓΡΙΑ: Ο σταθμός βρίσκεται εντός του χωριού, το οποίο φέρει το ίδιο όνομα και ανήκει στον νομό Μαγνησίας. Ανήκει στο σκέλος της γραμμής Βόλος - Μηλιές. Η λειτουργία του συνόλου της γραμμής Βόλος - Μηλιές ξεκίνησε στις 2 Ιουλίου 1903 από την ανώνυμη μετοχική εταιρία των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας. Η λειτουργία της γραμμής σταμάτησε την 1 Αυγούστου 1971 ενώ σήμερα λειτουργεί περιοδικά με αφετηρία τον σταθμό της Αγριάς και για τουριστικούς λόγους. Απέχει δε από τον Σ.Σ. Βόλου 8,300 χλμ.