Σιδηροδρομική Στάση ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ: Η στάση βρίσκεται στην ευρήτερη περιοχή των Οινοφύτων στον νομό Ατικής και εξυπηρετεί κυρίως Σρατιωτική Μονάδα. Ανήκει στο σκέλος Πειραιάς - Αθήνα - Θήβα (100 χλμ.) το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 8 Μαρτίου 1904. Απέχει δε από τον Σ.Σ. Πειραιώς 64,112 χλμ.

 

Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 24/5/1982

Διαδρομή: Άγιος Θωμάς - Αθήναι

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 30/10/1982

Διαδρομή: Άγιος Θωμάς - Αθήναι

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Άγνωστη

Διαδρομή: Άγιος Θωμάς - Χαλκίς με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 29/2/2001

Διαδρομή: Άγιος Θωμάς - Χαλκίς

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 24/8/2001

Διαδρομή: Άγιος Θωμάς - Οινόη

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 8/9/2001

Διαδρομή: Άγιος Θωμάς - Αθήναι με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 2/12/2001

Διαδρομή: Άγιος Θωμάς - Χαλκίς

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 11/3/2002

Διαδρομή: Άγιος Θωμάς - Αθήνα

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 12/5/2003

Διαδρομή: Άγιος Θωμάς - Χαλκίς με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 18/6/2003

Διαδρομή: Άγιος Θωμάς - Αθήνα με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 15/10/2003

Διαδρομή: Άγιος Θωμάς - Αθήνα

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: Αχρησιμοποίητο

Διαδρομή: Αφίδναι - Άγιος Θωμάς

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 5/12/1981

Διαδρομή: Αθήναι - Άγιος Θωμά

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 3/11/1982

Διαδρομή: Αθήναι - Άγιος Θωμά

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 22/2/2000

Διαδρομή: Αθήναι - Άγιος Θωμάς

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 23/3/2000

Διαδρομή: Άγιος Στέφανος - Άγιος Θωμάς

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 22/11/2001

Διαδρομή: Αθήνα - Άγιος Θωμάς

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 18/6/2003

Διαδρομή: Αυλών - Άγιος Θωμάς

Ναύλος: Έκπτωσης 50% - Β΄θέσης
Εισιτήριο Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 13/10/2003

Διαδρομή: Αυλώνα - Άγιος Θωμάς με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Β' θέσης
Εισιτήριο συνοδού με επιστροφή του Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 11/5/2003

Διαδρομή: Άγιος Θωμάς - Αθήνα

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης