Σιδηροδρομικός Σταθμός ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΡΕΝΤΗΣ)

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΡΕΝΤΗΣ): Ο σταθμός βρίσκεται στον ομώνυμο δήμο του Νομού Αττικής. Ανήκει στο σκέλος Πειραιάς - Αθήνα - Θήβα (100 χλμ.) το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 8 Μαρτίου 1904. Επίσης ανήκει και στο δίκτυο της μετρικής γραμμής Πειραιάς - Κόρινθος (99,506 χλμ.) το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 21 Μαϊου 1884 από τους Σιδηρόδρομούς Πειραιώς Αθηνών Πελοποννήσου (Σ.Π.Α.Π.). Απέχει δε από τον Σ.Σ. Πειραιώς 4,107 χλμ.

 

Εισιτήριο Εταιρίας Ελληνικών Σιδηροδρόμων

Ημερομηνία Εκδόσεως: 1/5/1902

Διαδρομή: Αθήναι - Άγιος Ιωάννης με επιστροφή

Ναύλος: Ολόκληρος - Γ' θέσης
Εισιτήριο συνοδού του Ο.Σ.Ε.

Ημερομηνία Εκδόσεως: 25/11/2002

Διαδρομή: Άγιος Ιωάννης Ρέντης (ΑΙΡ) - Αυλίδα

Ναύλος: Ολόκληρος - Β΄ θέσης