Σιδηροδρομική Στάση ΑΧΑΡΡΑΙ (ΒΕΛΙΣΣΩΤΕΣ)

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

Σ.Σ. ΑΧΑΡΡΑΙ: Η στάση βρισκόταν στην περιοχή του Νομού Φθοιώτιδας στην Κεντρική Ελλάδα. Ανήκε στο σκέλος Βράλος - Λάρισα το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 24 Αυγούστου 1908. Απείχε δε από τον Σ.Σ. Πειραιά 280,638 χλμ.