ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΥΛΟΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ

 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΥΛΟΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Στις 30 Απριλίου 1888 υπογράφηκε σύμβαση από τον Χαρίλαο Τρικούπη και το Λουδοβίκο Ρόσσελς ως γενικό διευθυντή της Διεθνούς Εταιρείας Οικοδομών και Εργολαβιών Δημοσίων Έργων, για την κατασκευή της γραμμής πλάτους 1 μέτρου, Μύλοι Ναυπλίου - Τρίπολις - Καλαμάτα. Στις 2 Φεβρουαρίου 1889 κυρώνεται με νόμο η παραπάνω σύμβαση. Στις 28 Μαΐου 1889 ιδρύεται η Εταιρεία Μεσημβρινών Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΕΜΣΕ), με παραχώρηση από την κατασκευάστρια εταιρεία του δικαιώματος εκμετάλλευσης της γραμμής Μύλοι - Καλαμάτα. Η εταιρεία ήδη από τα τέλη του 1890 αρχίζει να αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, καθόσον η κατασκευάστρια εταιρεία δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη γραμμή παρά μόνο μέχρι την Τρίπολη. Στις 17 Δεκεμβρίου 1891 η κατασκευάστρια εταιρεία κηρύσσεται έκπτωτη και την ανάθεση της κατασκευής, αλλά και της εκμετάλλευσης του τμήματος από Τρίπολη μέχρι Διαβολίτσι, το κερδίζουν οι ΣΠΑΠ. Την 1 Φεβρουαρίου 1892 παραδίδονται στην κυκλοφορία τα τμήματα Μύλοι - Τρίπολις, Καλαμάτα - Διαβολίτσι, τα οποία νομικώς τα εκμεταλλεύεται ακόμα η ΕΜΣΕ, αλλά και το τμήμα Ασπρόχωμα - Μεσσήνη μήκους 4,655 χλμ. (το οποίο σταμάτησε τη λειτουργία του στις 5 Φεβρουαρίου 1979). Λόγω πτώχευσης της Γενικής Πιστωτικής Τράπεζας, οι ΣΠΑΠ χάνουν τα κεφάλαιά τους και ακολουθεί μια εποχή με οικονομικές δυσκολίες, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της γραμμής. Έτσι έχουμε την παράδοση του τμήματος Τρίπολις - Κούρταγα μήκους 50,571 χλμ. στις 10 Σεπτεμβρίου 1897 ενώ στις 5 Οκτωβρίου 1898 έχουμε σε κυκλοφορία το τμήμα Κούρταγα - Χράνοι μήκους 5,134 χλμ. Στη συνέχεια την 1 Ιανουαρίου 1899 παραδίδεται το τμήμα Διαβολίτσι - Δεσύλλα, μήκους 6,126 χλμ., στις 26 Μαΐου 1899 η παρακαμπτήριος γραμμή από Λεύκτρο για Μεγαλόπολη (η οποία και αυτή διακόπτει την κυκλοφορία της στις 5 Φεβρουαρίου 1979). Το τελευταίο τμήμα Χράνοι - Δεσύλλα μήκους 15,338 χλμ. παραδίδεται στην κυκλοφορία στις 4 Νοεμβρίου 1899, οπότε και ολοκληρώνεται η σύνδεση των Μύλων Ναυπλίου με την Καλαμάτα. Εντός του 1899 έχουμε και την απορρόφηση της ΕΜΣΕ από τους ΣΠΑΠ. Ένας ακόμα λόγος της μεγάλης καθυστέρησης στην παράδοση του τμήματος Τρίπολις - Διαβολίτσι, ήταν ο ορεινός όγκος, που έπρεπε να προσπελαστεί με χάραξη σε δύσκολες εδαφικές εξάρσεις. Η αφετηρία της χιλιομετρικής αρίθμησης των σταθμών είναι ο σταθμός της Κορίνθου και για τα τμήματα Μεγαλόπολη και Μεσσήνη οι σταθμοί του Λεύκτρου και του Ασπροχώματος αντίστοιχα. Στο τμήμα Μύλοι - Καλαμάτα η κυκλοφορία διακόπηκε οριστικά το 2011.

 

ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΣΗΝΗ

ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΛΕΥΚΤΡΟΝ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ

ΓΡΑΜΜΗ ΤΡΙΠΟΛΙΣ - ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ

ΓΡΑΜΜΗ ΜΥΛΟΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΙΣ

 

ΣΤΑΘΜΟΙ-ΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΥΛΟΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Μύλοι Ναυπλίου

Ανδρίτσα

Αχλαδόκαμπος

Σύρτης

Ελαιοχώριον

Παρθένιον

Στενόν Τριπόλεως

Τρίπολις

Μάκρη (Μπολέτα)

Καλογερικό

Μάναρι

Ασσέα (Φραγκόβρυση)

Μαρμαριά

Ρούτσι

Λεοντάρι

Λεύκτρον (Μπιλάλι)

Τριπόταμος (Δεδέμπεη)

Παραδείσια (Κούρταγα) ('Ανω Κούρταγα)

Χράνοι

Ίσσαρι

Δεσύλα

Διαβολίτσι

Κεντρικόν (Κούρταγα Κάτω)

Ζευγολατιό

Μελιγαλά

Σκάλα

Βαλύρα (Τζεφερεμίνι)

Πλατύ Μεσσηνίας

'Aρις (Ασλάναγα)

Θουρία

Ασπρόχωμα

Καλαμάτα

 

ΣΤΑΘΜΟΙ-ΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΕΥΚΤΡΟ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ

Λεύκτρον (Μπιλάλι)

Μεγαλόπολις

 

ΣΤΑΘΜΟΙ-ΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ - ΜΕΣΣΗΝΗ

Ασπρόχωμα

Μεσσήνη (Νησίον)